×
logo WIR
 
 

Gdzie powinien poruszać się rowerzysta

pkt1pkt2
 
 

nr
Jezdnia

Rowerzysta z zasady zobowiązany jest do poruszania się po jezdni, gdzie jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której istnieje utwardzone pobocze, bo wtedy rowerzysta ma obowiązek jechać po nim oraz infrastruktura dla niego przeznaczona. W drugim przypadku jednak droga dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów muszą być wyznaczone dla kierunku w którym jedzie lub zamierza skręcić. Oczywiście rowerzysta nie może poruszać się po drogach ekspresowych i autostradach, a także tam gdzie ustawiony został znak zakazu wjazdu rowerów (B9), chyba, że jest pod znakiem znajduje się tabliczka nie dotyczy rowerów (T-22).

 Takie pozornie absurdalne ustawienie oznacza, że zakaz jazdy rowerem dotyczy tyko wózków rowerowych, a nie zwykłych rowerów do 0,9 m szerokości.

nr
Jazda po chodniku

 Jazda po chodniku jest z zasady zabroniona. Dopuszcza się ją tylko w wyjątkowych sytuacjach, muszą być spełnione trzy warunki:

Dodatkowo podczas trudnych warunków atmosferycznych  (ulewa, śnieżyca, lód, mgła – nie jest to w przepisach jednoznacznie zdefiniowane). Może też nim jechać dziecko poniżej dziesiątego roku życia i z opiekunem
Uwaga: Jak widać w myśl przepisów jazda po chodniku nie jest dozwolona praktycznie nigdzie w terenie zabudowanym, chyba, że gdzieś ustawiony jest znak podwyższający dopuszczalną prędkość np. do 70 km/h (ograniczenie prędkości jest tu w istocie podwyższeniem dopuszczonego limitu).
Po chodniku za to można jeździć w nocy, bo wtedy w terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie do 60 km/h, ale znów z zastrzeżeniem miejsc, gdzie stoją dodatkowe ograniczenia np. do 30 km/h albo 40/h.

opis fotografii
×
opis fotografii
×
# przepisy rowerowe
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG