×
logo WIR
 
 

Rowerowe przepisy: podstawy

pkt1pkt2pkt3pkt4pkt5
 
 

nr
Kto jest rowerzystą

Zgodnie z prawem rowerzystą jest osoba poruszająca się akurat na rowerze. Gdy rowerzysta zsiądzie z roweru staje się pieszym. Pieszym jest też dziecko na rowerze poniżej 10 roku życia, która w związku z tym może poruszać się po chodniku.

nr
Co to jest rower

W świetle prawa rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, przy czym rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o na-pięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Czym innym jest wózek rowerowy – to pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, które-go moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

Rozróżnienie to ma swoje konsekwencje, bo wózek (riksza) jako szersza nie może poruszać się po wszystkich typach infrastruktury przeznaczonych dla rower.
(rys. zakaz jazdy rowerem, nie dotyczy rowerów z komentarzem).

nr
Uprawnienia do jazdy rowerem

Osoba dorosła nie potrzebuje uprawnień do poruszania się rowerem. Uprawnienia takie, w postaci karty rowerowej potrzebuje osoba niepełnoletnia od 10 roku życia. Natomiast dziecko do 10 roku życia może się poruszać rowerem wyłącznie pod opieką dorosłego i formalnie traktowana jest jak pieszy.

nr
Rowerzysta uczestnikiem ruchu

Rowerzysta znajdujący się na drodze jest uczestnikiem ruchu – co oznacza, że obowiązują go przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego.

nr
Kodeks drogowy

Kodeks drogowy/ ruchu drogowego to określenie potoczne. W praktyce rowerzysta ma obowiązek stosować się do przepisów:

Uwaga: Istotne zmiany dotyczące ruchu rowerów zostały wprowadzone nowelą ogłoszoną w Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530.

opis fotografii
×
opis fotografii
×
# przepisy rowerowe
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG