×
logo WIR
 
 

Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystów

pkt1pkt2pkt3
 
 
Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystów Głównym rodzajem  infrastruktury z jakiej w praktyce będzie korzystał jeżdżący zgodnie z przepisami rowerzysta, jest jezdnia – czyli część drogi przeznaczoną do ruchu także innych pojazdów (przy czym jezdnia nie jest torowisko obok wydzielone torowisko).

nr
Typy infrastruktury przeznaczone specjalnie dla rowerzysty to:

droga dla rowerów

– drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest od-dzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

--- obr 1 ---

pas ruchu dla rowerów

– część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi

--- obr 2 ---

śluza dla rowerów

– część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

przejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi

--- obr 3 ---

kontrapas rowerowy

– nie posiada on osobnej definicji, gdyż jest to zwyczajny pas ruchu dla rowerów, tyle, że wyznaczony w kierunku przeciwnym do ruchu samochodów, kontrapas może występować bez oznaczenia poziomego (analogicznie do pasów dla samochodów, które nie zawsze są rozdzielone oznakowaniem poziomym), wtedy jego istnienie sankcjonują tabliczki „nie dotyczy rowerów” pod znakami oznaczającymi drogę jednokierunkową. Jest to tzw. dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd.

---- obr 4 ---

nr
Typy infrastruktury warunkowo dedykowane rowerzyście:

pobocze

– część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

chodnik

– część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych (droga dla pieszych z tabliczką nie dotyczy rowerów T-22)

nr
Inne ważne definicje ustawowe, które warto znać i rozmieć:

droga

– wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt (może być publiczna lub droga wewnętrzna – na której mogą obowiązywać specjalne przepisy i reguły.)

skrzyżowanie

– przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną
droga twarda – drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi

pas ruchu

– każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony zna-kami drogowymi

pieszy

– osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i nie wykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, moto-rower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

opis fotografii
×
opis fotografii
×
# przepisy rowerowe
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG