×
logo WIR
 
Pierwsi wrocławscy uczniowie przygotowani w stylu holenderskim do jazdy rowerem.

13 czerwca 2022
#info
 

Pierwsi wrocławscy uczniowie przygotowani w stylu holenderskim do jazdy rowerem.

 
 

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 68 odbył się pierwszy we Wrocławiu praktyczny egzamin na kartę rowerową w pełnej* formule holenderskiej, w rzeczywistym ruchu drogowym!

 
 
 

Zadaniem uczniów było samodzielne przejechanie trasy w pobliżu szkoły. Ich umiejętności prawidłowego wykonywania manewrów były weryfikowane przez rodziców, którzy pełnili rolę egzaminatorów. W egzaminie wzięło udział 9-cioro dzieci. Wszystkie go zdały.

Test przebiegł bez problemu. Duża w tym zasługa Pana Michała Wolnego z Lublina. Pan Michał jest pierwszym polskim specjalistą mającym doświadczenie w tego typu egzaminach. Pełni funkcję eksperta w programie Rowerowa Szkoła Mobilności Aktywnej (http://rowerowaszkola.pl/rsiecao.php?dzial=2&kat=14&art=1).  
Uczniowie oprócz „tradycyjnej”  nauki na kartę rowerową przeszli dodatkowe szkolenie w ramach realizowanego w Szkole miejskiego programu Rowerowa Szkoła Mobilności Aktywnej (https://www.wroclaw.pl/portal/droga-do-szkoly).
Podziękowania należą się strażnikom miejskim, którzy dyskretnie zabezpieczali trasę.

Egzamin był dla wszystkich uczestników, zarówno uczniów jaki i rodziców wielkim pozytywnym przeżyciem. Przedstawiciel Szkoły już zapowiedział, że będzie kontynuować taką formułę egzaminu także w kolejnych latach.
Również Urząd Miejski ma zamiar kontynuować i rozwijać wsparcie efektywnego szkolenia rowerzystów we wszystkich wrocławskich szkołach.

 
 
 

Tradycyjny kurs na kartę rowerową nie wystarcza, żeby wystarczająco przygotować dziecko do jazdy rowerem po mieście. Nakłaniamy więc rodziców, którym zależy na bezpieczeństwie swoich pociech, by zachęcali dyrektorów szkół do zamawiania dodatkowych szkoleń w Urzędzie Miejskim. Jest to możliwe.

Sobotni egzamin nie był jedynym sprawdzianem w warunkach realnego ruchu drogowego,  który w tym roku szkolnym dobył się we Wrocławiu.
W trzech innych wrocławskich szkołach (w SP nr 8, NSP Ente i NSP Galileo) odbywały się egzaminy uzupełniające na kartę rowerową na ulicach w uproszczonej w formule, bez udziału rodziców i na krótszej trasie.

***

Więcej o egzaminie holenderskim:
http://rowerowaszkola.pl/rsiecao.php?dzial=2&kat=14&art=2
https://sp8wroc.edupage.org/news/#news-872
https://www.ente.pl/
https://galileo.edu.pl/

 
opis fotografii
×
opis fotografii
×
<23456>
# info
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.