×
logo WIR
 

nr
D-2 | Koniec drogi z pierwszeństwem

Znak używany jest żeby odwołać pierwszeństwo przejazdu, nadane wcześniej przy pomocy znaku D-1 i oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
Czyli znaczy to, że na najbliższym skrzyżowaniu kierujący pojazdem dojedzie do drogi głównej, lub do skrzyżowania dróg równorzędnych. Ustawiany jest w szczególności przed skrzyżowaniem z ruchem okrężnym.

Omawiany tutaj znak umieszcza się do 50 metrów przed skrzyżowaniem na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, lub do 150 metrów przed skrzyżowaniem na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h. Jeśli ta odległość z jakichś powodów jest mniejsza, to pod znakiem umieszcza się dodatkowo tabliczkę T-1 wskazującą rzeczywistą odległość umieszczenia znaku przed skrzyżowaniem.

Jeżeli na skrzyżowaniu zastosowano znak A-7, to umieszcza się go pod omawianym tutaj znakiem.

Warto wiedzieć, że na ulicy jednokierunkowej omawiany właśnie znak powinien być powtórzony po lewej stronie jezdni.

opis fotografii
×
opis fotografii
×
 
...
# znaki 1
 
A-24
Rowerzyści
 
R-4 Informacja o szlaku rowerowym
 
S-6
Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów
 
S-1
Sygnalizator ogólny z sygnałami do kierowania ruchem
 
T-6a
Tabliczka wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem
 
D-2
Koniec drogi z pierwszeństwem
 
D-1
Droga z pierwszeństwem
 
A - 7
Ustąp pierwszeństwa
 
B-31
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
 
B-23
Zakaz zawracania
 
B-22
Zakaz skrętu w prawo
 
B-20
Stop
 
B-11
Zakaz wjazdu wózków rowerowych
 
B-9
Zakaz wjazdu rowerów
 
B-2
Zakaz wjazdu
 
B-1
Zakaz ruchu w obu kierunkach
 
P-27
Sierżant rowerowy
 
P-23
Rower
 
P-11
Przejazd dla rowerzystów
 
R-3
Tablica szlaku rowerowego lokalnego
 
R-2a
Szlak rowerowy międzynarodowy
 
R-2 Szlak
rowerowy międzynarodowy
 
R-1b
Szlak rowerowy lokalny
 
R-1a
Szlak rowerowy lokalny
 
R1
Szlak rowerowy lokalny
 
T-22
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
 
F-19
Pas ruchu dla określonych pojazdów
 
E-12a
drogowskaz do szlaku rowerowego.
 
D-6b
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
 
D-6a
Przejazd dla rowerzystów
 
C-13/16
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13/16 rp
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13/16 pr
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13a
Koniec drogi dla rowerów
 
C-13
Droga dla rowerów
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.