×
logo WIR
 

nr
C-13 | Droga dla rowerów

Znak „droga dla rowerów” – nakazuje kierującemu rowerem jazdę drogą dla rowerów.

Znak oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Oznacza to, że jeżeli w pobliżu jezdni jest wyznaczona taka droga, to rowerzysta ma zakaz poruszania się po jezdni i powinien jechać drogą rowerową pod warunkiem, że jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
Kiedy wyznaczona droga dla rowerów jest tylko z jednej strony jezdni ogólnodostępnej i powyższy znak nie jest widoczny z jezdni, to wtedy trzeba przy niej umieścić znak B-9.

Taka droga powinna być oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie, lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pieszy (czyli również dziecko do lat 10 - wg. przepisów to pieszy) może poruszać się tak oznaczoną drogą jedynie w przypadku braku innych możliwości, ma przy tym obowiązek ustępowania pierwszeństwa rowerzystom. Wyjątek stanowi tutaj osoba niepełnosprawna, która na tak oznaczonej drodze rowerowej ma przed nimi pierwszeństwo.

Koniec drogi dla rowerów jest oznaczany przy pomocy znaku C-13a.

opis fotografii
×
opis fotografii
×
 
...
# znaki 1
 
A-24
Rowerzyści
 
R-4 Informacja o szlaku rowerowym
 
S-6
Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów
 
S-1
Sygnalizator ogólny z sygnałami do kierowania ruchem
 
T-6a
Tabliczka wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem
 
D-2
Koniec drogi z pierwszeństwem
 
D-1
Droga z pierwszeństwem
 
A - 7
Ustąp pierwszeństwa
 
B-31
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
 
B-23
Zakaz zawracania
 
B-22
Zakaz skrętu w prawo
 
B-20
Stop
 
B-11
Zakaz wjazdu wózków rowerowych
 
B-9
Zakaz wjazdu rowerów
 
B-2
Zakaz wjazdu
 
B-1
Zakaz ruchu w obu kierunkach
 
P-27
Sierżant rowerowy
 
P-23
Rower
 
P-11
Przejazd dla rowerzystów
 
R-3
Tablica szlaku rowerowego lokalnego
 
R-2a
Szlak rowerowy międzynarodowy
 
R-2 Szlak
rowerowy międzynarodowy
 
R-1b
Szlak rowerowy lokalny
 
R-1a
Szlak rowerowy lokalny
 
R1
Szlak rowerowy lokalny
 
T-22
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
 
F-19
Pas ruchu dla określonych pojazdów
 
E-12a
drogowskaz do szlaku rowerowego.
 
D-6b
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
 
D-6a
Przejazd dla rowerzystów
 
C-13/16
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13/16 rp
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13/16 pr
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13a
Koniec drogi dla rowerów
 
C-13
Droga dla rowerów
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.