tytul: O roli szkoły w edukacji rowerowejtytul: Konferencja w Szczecinie *Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka*tytul: Konferencja w Poznaniu **Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka**tytul: Konferencja w Łodzi * Współczesne wyzwania edukacyjne  w zakresie zrównoważonego transportu  i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze.  Dobra praktyka *tytul: Konferencja *Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze*tytul: relacja: konferencja w Sejmietytul: Konkurs Rowerowa Szkoła 2015tytul: Serdecznie zapraszamy na konferencję

Konferencja "Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze"

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Urząd Miejski w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt. Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka

8 czerwca 2015r.

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Urząd Miejski w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

zapraszają na

Konferencję pt.

Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka.

 

Data: 11 czerwca 2015 (czwartek), godz. 9:00-14:30

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy T-Matic Grupa Computer Plus w Białymstoku, ul. Malmeda 1

Zgłoszenia do dnia 9.06.2015: bialystok@rowerowaszkola.pl

Program:

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

 

9:00 – 9:30 Otwarcie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości

 

9:30 – 11:00

Wyzwania w zakresie edukacji o bezpieczeństwie na podstawie danych z raportów na temat zdarzeń z udziałem rowerzystów. Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.

Edukacja rowerowa dzieci i dorosłych we Francji. Miłosz Tatara, Kraków Miastem Rowerów

Prezentacja projektu „Rowerowa szkoła” (dotychczasowe działania, doświadczenia płynące z praktycznych zajęć doskonalenia jazdy rowerem). Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.

Doświadczenia z praktycznej edukacji rowerzystów w Lublinie. Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej

 

11:00 – 11:30 przerwa kawowa

 

11:30 – 12:45

Lublin Rowerem. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych. Michał Wolny, Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Porozumienie Rowerowe Lublin.

Cykloedukacja – edukacja ekologiczna młodych krakowian z zakresu zrównoważonego transportu. Miłosz Tatara, Kraków Miastem Rowerów.

Dobre praktyki w zakresie działań edukacyjnych oraz współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem rowerzystów w Olsztynie. Mirosław Arczak, Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Rozwoju Systemu Komunikacji Rowerowej

 

12:45 – 13:15

Otwarta dyskusja: Kierunki zmian systemu edukacji i szkolenia rowerzystów w Polsce.

 

13:15 – 13:30 przerwa kawowa

13:30 – 14:30

Warsztat dla nauczycieli: Korzystanie z narzędzi projektu „Rowerowa szkoła”. Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.

 

Patronat honorowy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Konferencja zorganizowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła – zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach, realizowanego przez stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ranking na najlepszy artykuł: Aby wziąc udział w głosowaniu, należy zarejestrować się w seriwisie
zaglosuj:
zobacz
autor pracy: 656
Wrocław RowerowaszkolaPL
0
dolnośląskie
kontakt@rowerowaszkola.pl
RSWroclaw ---- T99p#cLn--- 0
link terra