×
logo WIR patronat
 
 

Rowerowa Sieć Aktywności Obywatelskiej

pkt1pkt2pkt3pkt4pkt5pkt6
 
 

Ogólnopolski projekt o charakterze sieciowym mający na celu generowanie aktywności obywatelskiej wokół zagadnienia polityk rowerowych (transportowych) realizowanych w dużych i średnich miastach w celu ich optymalizacji (poprzez zapewnienie efektywnego udziału społecznego).

nr
Cele projektu:

nr
audyt inwestycji w wybranych miastach

W ośmiu wybranych miastach Polski według spójnej metodyki prowadzona jest akcja ewaluacji najnowszych inwestycji rowerowych (angażująca nowych wolontariuszy - potencjalnych nowych aktywistów). Jest to analiza poprawności zachowań rowerzystów korzystających z infrastruktury. Wyniki zostaną upublicznione i posłużą sformułowaniu wniosków dotyczących efektywności różnych typów infrastruktury rowerowej.

audyt w miastach - czytaj więcej

nr
Budowanie bazy społecznej

Prowadzone są też serie warsztatów „Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów prezentujące przykłady efektywnej działalności społecznej na przykładzie skutecznych akcji i kampanii lokalnej organizacji rowerowej. Zadaniem zajęć będzie inspiracja młodzieży do aktywności obywatelskiej (zasilenia organizacji rowerowych lub innych).

nr
Działalności informacyjna

Wsparta jest bieżąca działalność informacyjno-medialna organizacji oraz organizowane są ogólnopolskie spotkania konsolidacyjne organizacji rowerowych. Zaproszeni zostaną aktywiści i organizacje nie zrzeszone dotychczas w sieci (z mniejszych i średnich miast).

nr
Partnerzy

nr
Dorobek

opis fotografii
×
Rowerowa Sieć Aktywności Obywatelskiej
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej finansowanego z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG