tytul: Podstawytytul: Gdzie powinien poruszać się rowerzystatytul: Obowiązki rowerzysty cz1tytul: Obowiązki rowerzysty cz2tytul: Obowiązek sygnalizowania manewrówtytul: Obowiązki rowerzysty cz 4- Obowiązkowe wyposażenie rowerutytul: Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystówtytul:  Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystów - cz 2

Znaki drogowe związane z ruchem rowerowym

16 lipca 2013r.

 

 
C-13 - Droga dla rowerów Droga dla rowerów  P-23 (znak poziomy na jezdni) Koniec drogi dla rowerów droga pieszo-rowerowa bez separacji ruchu C-13/C-16 droga pieszo-rowerowa z ruchem separowanym (w istocie jest to połączenie w jeden znaków droga dla rowerów C-13 i drogi dla pieszych C -16, na znaku pokazane jest ich wzajemne położenie, koniec dróg pieszo-rowerowych oznacza się analogicznie jak drogi dla rowerów)

 

 
Zakaz wjazdu rowerów B-9

 

       
Przejazd dla rowerzystów D-6a Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów  D-6b (połączenie D6 i D6a) Przejazd dla rowerzystów (znak poziomy) P-11 tabliczka wyłączająca dla rowerzysty działanie znaków pod którymi została umieszczona

 

 
Uwaga rowerzysta A-24

 

link terra