tytul: Obowiązki rowerzysty cz2tytul: Obowiązek sygnalizowania manewrówtytul: Obowiązki rowerzysty cz 4- Obowiązkowe wyposażenie rowerutytul: Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystówtytul:  Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystów - cz 2tytul: Zasady pierwszeństwatytul: Przepisy szczególne dla rowerzystów cz1tytul: Przepisy szczególne dla rowerzystów cz2

Najczęściej zadawane pytania

28 lipca 2013r.

Czy muszę korzystać ze ścieżki rowerowej (drogi dla rowerów)?

Nie zawsze. Jeśli jest wyznaczona znakiem pionowym umieszczonym z prawej strony jezdni – tak. Jeśli znak „droga dla rowerów” znajduje się z lewej strony jezdni, a z prawej strony jezdni (lub nad pasem ruchu) nie ma znaku „zakaz ruchu rowerów” - możesz jechać jezdnią. Również jeśli znak „droga dla rowerów” jest umieszczona po prawej stronie, ale daleko od jezdni (kilkanaście - kilkadziesiąt metrów) a na jezdni nie ma zakazu ruchu rowerów, możesz jechać jezdnią. Jeśli w związku z tym zatrzyma Cię policja - odmów przyjęcia mandatu.
 

Czy muszę korzystać z drogi dla rowerów i pieszych?

Tak samo, jak w przypadku drogi dla rowerów, patrz odpowiedź powyżej. Droga dla rowerów i pieszych nadal jest drogą dla rowerów. Ponadto w świetle Konwencji Wiedeńskiej o Znakach i Sygnałach Drogowych (Dz.U. 1986 nr 5, poz. 42) oraz rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych znak łączony „droga dla rowerów” i „droga dla pieszych” jest znakiem nakazu.

Czy muszę korzystać z drogi dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerów?

Nie. Możesz również jechać jezdnią. Kombinacja znaku C-16 („droga dla pieszych”) z tabliczką T-22 („nie dotyczy rowerów”) nakłada obowiązek wyłącznie na pieszych; tabliczka dopuszcza ruch rowerów po tak oznaczonym chodniku pod warunkiem ustępowania miejsca pieszym (znak „droga dla pieszych” oprócz nakazu dla pieszych jednocześnie wyraża zakaz poruszania się po niej innych pojazdów, stąd wyłączenie tabliczką T-22). UWAGA: znak ten nie odnosi się do przejść dla pieszych, jazda wzdłuż po nich jest zabroniona.

Czy muszę jechać chodnikiem, jeśli na jezdni jest ograniczenie do 70 km/godz. lub wyższej?

Nie. Przepis art. 33 ust. 5 pkt. 2 PoRD dopuszcza w takiej sytuację jazdę rowerem po chodniku, jeśli ma szerokość co najmniej 2,0 m ale nie zakazuje jazdy jezdnią.

Czy muszę korzystać z pasa ruchu dla rowerów?

Tylko jeśli jest wyznaczony dla kierunku w którym jedziesz lub zamierzasz skręcić. UWAGA: pas ruchu dla rowerów jest zawsze jednokierunkowy (art. 2 pkt. 5a PoRD).  

Czy muszę korzystać ze śluzy dla rowerów?

Nie. Możesz jechać jezdnią lub pasem ruchu dla rowerów, albo korzystać ze śluzy jeśli uznasz to za bezpieczne i wygodne (art. 33 ust. 1a PoRD).

Czy muszę korzystać z drogi dla rowerów jeśli jest nieprzejezdnia (np. zasypana śniegiem)?

Jeśli da się po niej jechać – tak. Jeśli jazda po niej jest niemożliwa z powodu zwałów śniegu, a jezdnia obok jest sucha – nie, możesz jechać jezdnią. W razie konfrontacji z policją w przypadku nieprzejezności – odmów przyjęcia mandatu, patrz dział porady prawne.

Jak korzystać z kontrapasa (pasa „pod prąd” ulicy jednokierunkowej)?

Tylko do jazdy „pod prąd”. Pasy ruchu dla rowerów są jednokierunkowe (art 2 pkt 5a PoRD), a kierujący rowerem ma obowiązek korzystać z nich tylko wtedy, jeśli są wyznaczone dla kierunku w którym jedzie lub ma zamiar skręcić (art. 33 ust. 1 PoRD). Ponadto ma obowiązek jechać przy prawej krawędzi jezdni (art. 16 ust. 1 i 4 PoRD).

Jeśli jadę pasem do skrętu w lewo (i tylko w lewo) to zgodnie z przepisami mam jechać lewym czy prawym skrajem tego pasa?

Jeśli pas jest tylko do skrętu w lewo, to zgodnie z art. 16 ust. 1 i 4 PoRD należy jechać jego prawą stroną. Ale nie po linii dzielącej pasy, tylko około 1 m od tej linii (patrz porady w sprawie przepisu wymagającego jazdy "możliwie blisko prawej krawędzi jezdni"). A nawet nieco dalej  niż 1 m, czyli bliżej środka pasa, bo rowerzystę mogą wyprzedzać pojazdy jadące sąsiednim pasem ruchu z prawej strony i jazda zbyt blisko mogła by być niebezpieczna.

Czy mogę korzystać z buspasa (pasa ruchu dla autobusów)?

Tylko jeśli dopuszczają to znaki drogowe. Jeśli nie dopuszczają - musisz jechać najbliższym sąsiednim pasem ogólnodostępnym obok buspasa, możliwie blisko prawej krawedzi jezdni. Jeśli ten ogólnodostępny pas znajduje się po lewej stronie buspasa, powinieneś jechać nim ok. 1 m od linii dzielącej pasy ruchu, bo z prawej będą wyprzedzać cię szerokie autobusy. Wiele osób wybiera jednak niezgodną z prawem jazdę buspasem bo jest w oczywisty sposób bezpieczniejsza (rowerzysta jest wyprzedzany tylko z jednej, lewej strony). Pamiętaj - kierowcy autobusów nie mają żadnego prawa "pouczać cię", zwłaszcza przez celowo nieostrożną jazdę. Takie zachowania należy zgłaszać na policję i do firmy przewozowej (wiele autobusów ma monitoring i rejestratory filmujące zdarzenia na drodze). Od pouczania jest policja. W razie konfrontacji z nią - odmów przyjęcia mandatu, patrz dział porady prawne.

W wąskiej ulicy ogólnodostępnej jest torowisko tramwajowe. Jak mam tamtędy jechać?

W Polsce zwykle tramwaje mają rozstaw szyn 1435 lub 1000 mm. Jest to zwykle wystarczające do jazdy rowerem (choć nie zawsze wygodne). Rowerzysta w takiej sytuacji powinien jechać tam, gdzie jest szerzej i gdzie ma większe pole manweru - zwykle między szynami. Jeśli będzie jechał między krawężnikiem a skrajną szyną, może być narażony na kolizje z otwierającymi się drzwiami samochodów lub wyjeżdżającymi samochodami, a także pieszymi wchodzacymi na jezdnię. Unikanie kolizji w tej sytuacji wymaga nagłej ucieczki na środek torowiska. Przekraczanie szyny pod ostrym kątem jest niebezpieczne i grozi przewróceniem się rowerzysty. Dlatego radzimy jechać "szeroko", środkiem torowiska - minimalizuje to ryzyko kolizji i nie jest sprzeczne z przepisami, bo rowerzysta jedzie wówczas możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

Czy mogę jechać rowerem po chodniku?

Co do zasady - nie. Wyjątkowo po chodniku można jechać w ekstremalnych warunkach pogodowych (ulewny deszcz, śnieg, wiatr, gołoledź itp.) oraz opiekując się dzieckiem do lat 10 kierującym samodzielnie rowerem. Niekiedy chodnik jest oznaczony kombinacją znaków „droga dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerów” (patrz wyżej). Z chodnika można też korzystać, jeśli na przylegającej jezdni dopuszczona jest prędkość wyższa niż 50 km/godz. a jednocześnie chodnik ma więcej niż 2 m szerokości. UWAGA: we wszystkich tych przypadkach rowerzysta ma obowiązek ustępowania miejsca pieszym, a na przejściach dla pieszych musi zsiadać z roweru. Mówi o tym art. 33 ust. 5 i 6 PoRD.

Czy mogę jechać wzdłuż po przejściu dla pieszych?

Nie. W takim przypadku musisz zsiąść z roweru i go przeprowadzić przez jezdnię. Możesz też włączyć się do ruchu na jezdni i zawrócić, ale jeśli na jezdni jest wyznaczony pas dzielący (podwójna ciągła) to mandat za jego przekroczenie jest wyższy, niż za jazdę wzdłuż po przejściu dla pieszych.
 
Kieruję rikszą (wózkiem rowerowym). Czy mogę korzystać z dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów? Nie, chyba że dopuszczają to w konkretnym miejscu znaki drogowe. Wózek rowerowy to wielokołowy pojazd podobny do roweru, ale jest szerszy niż 0,9 m, w związku z tym nie mieści się na pasach ruchu dla rowerów czy drogach dla rowerów i utrudniałby tam ruch rowerzystów.

Czy w ciągu dnia muszę mieć włączone oświetlenie?

Nie. Przepis o używaniu oświetlenia przez całą dobę dotyczy wyłącznie pojazdów które muszą być wyposażone w światła mijania lub do jazdy dziennej (art. 51 PoRD). Obowiązkowym wyposażeniem roweru jest jedynie oświetlenie pozycyjne. Podstawa prawna: art. 51 ust. 6 PoRD w połączeniu z par. 53 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyposażenia technicznego pojazdów (Dz.U. 2003 nr. 32 poz. 262 z późn. zm.). Ponadto oświetlenie roweru jest zbyt słabe by być widoczne w ciągu dnia w warunkach dobrej widoczności, istotna jest tu również mała wielkość kątowa źródła światła rowerowego.

Jak się powinno mówić: ścieżka dla rowerów, czy droga dla rowerów?

W ustawie Prawo o Ruchu Drogowym występują dwa pojęcia: droga dla rowerów (poza jezdnią ogólnodostępną, oddzielona od niej konstrukcyjnie lub urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego) i pas ruchu dla rowerów (część jezdni ogólnodostępnej). „Ścieżka rowerowa” to pojęcie występujące w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane, nie mających zastosowania w rozstrzyganiu sporów dotyczących ruchu drogowego; oznacza zarówno drogę dla rowerów jak i pas ruchu dla rowerów.

link terra