tytul: Obowiązki rowerzysty cz2tytul: Obowiązek sygnalizowania manewrówtytul: Obowiązki rowerzysty cz 4- Obowiązkowe wyposażenie rowerutytul: Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystówtytul:  Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystów - cz 2tytul: Zasady pierwszeństwatytul: Przepisy szczególne dla rowerzystów cz1tytul: Najczęściej zadawane pytania

Przepisy szczególne dla rowerzystów cz2

28 lipca 2013r.

W ekstremalnych warunkach pogodowych (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) wyjątkowo rowerzysta może korzystać z chodnika. Jest to również dopuszczone w każdym przypadku, jeśli pod opieką rowerzysty znajduje się dziecko do lat 10 kierujące samodzielnie rowerem. Ponadto ruch rowerów na chodniku jest dopuszczony warunkowo, jeśli na jezdni dopuszczona jest prędkość wyższa niż 50 km/godz. W tym ostatnim przypadku chodnik musi mieć co najmniej 2 m szerokości. Określa to art. 33 ust. 5 PoRD.
 
Może przewozić dzieci na rowerze na specjalnym foteliku (do lat 7, art. 33 ust. 2 PoRD) albo w ciągniętej przez rower przyczepie konstrukcyjnie przeznaczonej do ich przewozu (bez ograniczeń wieku, art. 63 ust. 3 pkt. 4 PoRD).
 
Może korzystać z opon zimowych z trwale umieszczonymi w nich elementami przeciwślizgowymi (kolcami) i to przez cały rok, niezależnie od stanu jezdni (czy jest na niej lód czy śnieg). Mówi o tym art. 60 ust. 4 pkt 2 PoRD.
 
Nie musi mieć włączonego oświetlenia w ciągu dnia. Nakaz korzystania ze świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie roweru (pozycyjnych) dotyczy jedynie jazdy w nocy i w tunelach. Nakaz jazdy z włączonymi światłami przez całą dobę dotyczy wyłącznie pojazdów, których obowiązkowe wyposażenie stanowią światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej. Podstawę prawną stanowi art. 51 ust. 6 PoRD w połączeniu z par. 53 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyposażenia technicznego pojazdów (Dz.U. 2003 nr. 32 poz. 262 z późn. zm.)

UWAGA:
kierowanie rowerem po spożyciu alkoholu i pod jego wpływem jest zabronione (podobnie jak pod wpływem „podobnie działających substancji” - narkotyków a także niektórych lekarstw). Wynika to z art. 54 ust. 1 pkt 1 PoRD. Stan po spożyciu (powyżej 0,2 promila alkoholu we krwi) to wykroczenie zagrożone karą do 14 dni aresztu lub grzywny do 5 tysięcy złotych oraz obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów (art. 87 Kodeksu Wykroczeń) a pod wpływem alkoholu (powyżej 0,5 promila) to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku oraz obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów (art. 178a § 2 Kodeksu Karnego).  Nie ma znaczenia, czy rowerzysta w takim stanie porusza się po jezdni, drodze dla rowerów czy chodniku stanowiących część drogi publicznej. Zarówno brzmienie przepisu jak i wyroki Sądu Najwyższego wskazują jednak, że przepis ten nie powinien być stosowany poza drogami publicznymi (np. w parkach a także na niektórych drogach dla rowerów. W praktyce jednak - poza ewidentnymi przypadkami takimi jak droga krajowa czy wojewódzka - nie ma możliwości określenia z góry, czy konkretne miejsce jest drogą publiczną czy nie. Przed badaniem alkomatem policjant ma obowiązek poinformować badanego, że ten może zażądać pisemnego protokołu z badania (podstawa prawna: Zarządzenie nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 roku, Dziennik Urzędowy Komendanta Głównego Policji z 2004 roku nr 5 poz. 40 z pózn zm). Policja ma obowiązek na żądanie badanego taki protokół sporządzić, wskazując w nim między innymi powód przeprowadzonej kontroli.

link terra