tytul: Obowiązki rowerzysty cz2tytul: Obowiązek sygnalizowania manewrówtytul: Obowiązki rowerzysty cz 4- Obowiązkowe wyposażenie rowerutytul: Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystówtytul:  Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystów - cz 2tytul: Zasady pierwszeństwatytul: Przepisy szczególne dla rowerzystów cz2tytul: Najczęściej zadawane pytania

Przepisy szczególne dla rowerzystów cz1

28 lipca 2013r.

Rowerzysta ze względu na cechy charakterystyczne pojazdu, którym kieruje nie musi stosować się do niektórych przepisów ogólnych. Między innymi:
Może wyprzedzać powoli jadące pojazdy inne niż rower lub wózek rowerowy z ich prawej strony (art. 24 ust. 12 PoRD). Obowiązują go jednak ogólne przepisy dotyczące wyprzedzania: musi być odpowiednio dużo miejsca, dostateczna widoczność i rowerzysta nie może nikomu utrudniać ruchu. Oczywiście, może też wyprzedzać z lewej.

Może omijać stojące pojazdy z ich prawej strony (art. 23 PoRD) zachowując odpowiednią odległość. Omijanie z lewej jest dozwolone tylko wtedy, jeśli pojazd nie sygnalizuje zamiaru skrętu w lewo (art. 23 ust. 1 pkt 2).
UWAGA: choć przepisy tego nie precyzują, rowerzysta pod żadnym pozorem nie powinien ani wyprzedzać ani omijać z prawej strony dużych pojazdów: samochodów ciężarowych, autobusów itp. Mogą one rozpocząć manewr skrętu (lub zjechać na pobocze) gdy rowerzysta podczas wyprzedzania (omijania) znajduje się w martwym polu widzenia kierowcy.

Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim może jechać środkiem pasa ruchu (art. 16 ust. 7 PoRD). W ten sposób uniemożliwia wyprzedzanie w obrębie tego pasa i zajeżdżanie drogi, a także jest lepiej widoczny na jezdni. "Bezpośrednio przed skrzyżowaniem" należy rozumieć w ten sposób, że manewr ten jest dopuszczalny wszędzie tam, gdzie na jezdni wyznaczono oznakowaniem poziomym pasy ruchu do jazdy w odpowiednim kierunku lub odcinek co najmniej 30-50 m przed skrzyżowaniem, gdzie rowerzysta musi zająć odpowiednie miejsce na jezdni. UWAGA: ten przepis obowiązuje wyłącznie jeśli z pasa ruchu można opuścić skrzyżowanie w więcej niż jednym kierunku (np. na rondzie). W pozostałych przypadkach rowerzysta może i powinien jechać ok. 1 m od krawędzi jezdni lub linii dzielącej pasy ruchu.
 
Może jechać obok innego rowerzysty (rowerzystów) jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego (art. 33 ust. 3a PoRD). W praktyce oznacza to, że jazda obok siebie jest dozwolona, jeśli na drodze nie ma dużego ruchu lub jeśli występuje ograniczenie prędkości do 30 km/godz. lub mniej. Na jezdni ograniczonej krawężnikami samochód, aby wyprzedzić rowerzystę niemal zawsze musi zjechać na sąsiedni pas ruchu. Jeśli na jezdni jest linia ciągła, samochód i tak nie może jej przekroczyć i wyprzedzić, zatem nie można mówić o „utrudnianiu”. Z pewnością utrudnianiem jest natomiast sytuacja, kiedy w obu kierunkach rowerzyści jadą obok siebie i samochody nie mogą ich wyprzedzić. Zawsze jednak warto być uprzejmym i przepuścić samochody. Jazda obok siebie zwykle nie jest możliwa na pasach ruchu dla rowerów w jezdni - są zbyt wąskie. W przypadku zatrzymania przez uprawnione organy w związku z jazdą obok siebie w sytuacjach przedstawionych powyżej jako dopuszczalne odmów przyjęcia mandatu.

Może jechać obok innego pojazdu. UWAGA: ustawa co prawda wprost zabrania takiego manewru (art. 33 ust. 3 pkt. 1) ale ten przepis jest sprzeczny z art. 24 ust. 12 PoRD dopuszczającym wyprzedzanie przez rowerzystów powoli jadących pojazdów z ich prawej strony (patrz wyżej) i art. 24 ust. 6 PoRD wyłączającym w przypadku art. 24 ust. 12 zakaz zwiększania przez wyprzedzany pojazd prędkości. Pojazd wyprzedzany (samochód) może zwiększać prędkość i w rezultacie wyprzedzający rower będzie - przynajmniej przez pewien czas - jechał obok innego pojazdu. Należy też zauważyć, że żaden przepis ustawy PoRD nie zabrania kierującym innymi niż rower, wózek rowerowy czy furmanka jazdy obok innego pojazdu, w tym roweru, co powoduje asymetrię prawa. W przypadku zatrzymania przez uprawnione organy w związku z jazdą obok innego pojazdu w sytuacjach opisanych powyżej odmów przyjęcia mandatu – patrz dział porady prawne.

link terra