tytul: Obowiązki rowerzysty cz2tytul: Obowiązek sygnalizowania manewrówtytul: Obowiązki rowerzysty cz 4- Obowiązkowe wyposażenie rowerutytul: Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystówtytul:  Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystów - cz 2tytul: Przepisy szczególne dla rowerzystów cz1tytul: Przepisy szczególne dla rowerzystów cz2tytul: Najczęściej zadawane pytania

Zasady pierwszeństwa

28 lipca 2013r.

Ogólnie rzecz biorąc można śmiało stwierdzić, że zasady pierwszeństwa obowiązujące rowerzystę są analogiczne jak w przypadku wszystkich pojazdów. Pewne problemy może rodzić sytuację w których rowerzysta korzysta z dedykowanej sobie infrastruktury rowerowej, w miejscach gdzie przecina się z ulicami, albo kończy się nagle.

koniec drogi rowerowej
Np. rowerzysta korzystający z wydzielonej drogi rowerowej, żeby wrócić do jazdy na zasadach ogólnych musi ponownie włączyć się do ruchu ustępując wszystkim, którzy są już jego uczestnikami.

Przejazdy dla rowerzystów
Rower będący na przejeździe ma pierwszeństwo. Jest to zasad analogiczna jak w sytuacji gdy samochód jest na skrzyżowaniu, a pieszy przejściu. Natomiast nie oznacza to, że rowerzysta ma pierwszeństwo zawsze wjeżdżając na przejazd. Ustalają konkretne znaki drogowe. Rowerzysta jadący drogą dla rowerów wzdłuż jezdni z pierwszeństwem ma pierwszeństwo przed pojazdami wyjeżdżającymi z dróg poprzecznych (stanowią o tym znaki drogowe umieszczone na wlotach poprzecznych).

Jeśli droga dla rowerów przecina jezdnię drogi z pierwszeństwem, przed przejazdem dla rowerzystów powinien być umieszczony odpowiedni znak drogowy lub rowerzysta powinien stosować się do znaku umieszczonego przy jezdni.


UWAGA: jeśli droga dla rowerów jest dwukierunkowa i rowerzysta nadjeżdża z prawej strony pojazdu na drodze podporządkowanej, powinien liczyć się z tym, że kierujący samochodem zaniedbał spojrzenie w jego kierunku. Rowerzysta we własnym interesie powinien upewnić się że jest widziany!

Rowerzysta jadący na wprost ma pierwszeństwo przed pojazdem jadącym tą samą drogą i zmieniającym kierunek – i to zarówno jeśli rowerzysta jedzie jezdnią, jak i po drodze dla rowerów obok jezdni (art. 27 ust. 1a ustawy PoRD, także art. 25 ust. 1 PoRD). Ta sytuacja nie zawsze jest oczywista dla wszystkich uczestników ruchu i w swoim interesie rowerzysta powinien zwrócić szczególną uwagę na inne pojazdy, stosując zasadę ograniczonego zaufania. W wielu przypadkach geometria zarówno drogi dla rowerów jak i jezdni ogólnodostępnej nie odpowiadają przepisom i oznakowaniu, co wynika z zaniedbań zarządców dróg. Jest tak na przykład na rondach wyposażonych w drogi dla rowerów (rowerzysta ma na nich co do zasady pierwszeństwo przed pojazdami opuszczającymi rondo na podstawie art. 27 ust. 1a ustawy, a przed wjeżdżającymi na rondo - na podstawie znaków drogowych) a także łącznic (rozwidleń jezdni nie stanowiących samodzielnego skrzyżowania). Tutaj rowerzysta musi bardzo uważać i liczyć się z tym, że inne pojazdy będą wymuszać na nim pierwszeństwo.
UWAGA: jeśli na drodze dla rowerów ustawione są znaki odbierające pierwszeństwo (A-7 "ustąp pierwszeństwa" lub B-20 "stop") to rowerzysta oczywiście musi się do nich zastosować. Znaki drogowe są ważniejsze niż zasady ogólne.

link terra