tytul: Obowiązki rowerzysty cz1tytul: Obowiązki rowerzysty cz2tytul: Obowiązek sygnalizowania manewrówtytul: Obowiązki rowerzysty cz 4- Obowiązkowe wyposażenie rowerutytul:  Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystów - cz 2tytul: Zasady pierwszeństwatytul: Przepisy szczególne dla rowerzystów cz1tytul: Przepisy szczególne dla rowerzystów cz2

Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystów

28 lipca 2013r.

Infrastruktura przeznaczona dla rowerzystów

Głównym rodzajem  infrastruktury z jakiej w praktyce będzie korzystał jeżdżący zgodnie z przepisami rowerzysta, jest jezdnia – czyli część drogi przeznaczoną do ruchu także innych pojazdów (przy czym jezdnia nie jest torowisko obok wydzielone torowisko).

Typy infrastruktury przeznaczone specjalnie dla rowerzysty to:

droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest od-dzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi

śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

przejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.
 

kontrapas rowerowy – nie posiada on osobnej definicji, gdyż jest to zwyczajny pas ruchu dla rowerów, tyle, że wyznaczony w kierunku przeciwnym do ruchu samochodów, kontrapas może występować bez oznaczenia poziomego (analogicznie do pasów dla samochodów, które nie zawsze są rozdzielone oznakowaniem poziomym), wtedy jego istnienie sankcjonują tabliczki „nie dotyczy rowerów” pod znakami oznaczającymi drogę jednokierunkową. Jest to tzw. dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd.

Typy infrastruktury warunkowo dedykowane rowerzyście:

pobocze – część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

chodnik – część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych (droga dla pieszych z tabliczką nie dotyczy rowerów T-22)

link terra