Nasza oferta

  • przeprowadzenie na terenie szkół prelekcji na temat roli roweru w systemie transportowym nowoczesnego miasta, praktycznych zasad bezpiecznej jazdy i skutecznego zabezpieczania roweru przed kradzieżą (zajęcia trwające 2x45 minut, prowadzone przez doświadczonych edukatorów - praktykujących rowerzystów, będące uzupełnieniem szkolenia na kartę rowerową);
  • przeprowadzenie zajęć praktycznych z doskonalenia jazdy na rowerze przygotowujących do jazdy w warunkach realnego ruchu drogowego (zajęcia 2x 45 prowadzone w niewielkich grupach uczniów posiadających własny rower przez doświadczonych edukatorów - praktykujących rowerzystów, na terenie przyszkolnym lub dla posiadających kartę rowerową w warunkach uspokojonego ruchu drogowego),
  • wizyty mobilnego warsztatu rowerowego „Doktor Bike”, mające na celu przegląd i przygotowanie rowerów posiadanych przez uczniów do jazdy (zajęcia realizowane przez instruktorów w formie zajęć praktycznych 4x45 minut, podczas których uczniowie, przy okazji wspólnej naprawy posiadanego sprzętu, nabywają umiejętności wykonywania prostych napraw i konserwacji roweru),
  • możliwość udziału uczniów w zajęciach warsztatowych o tematyce rowerowej realizowane na terenie Ekocemtrum Wrocław (zajęcia  2x 45 minut lub 4 x 45 minut służą rozwijaniu wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów z zakresu: efektywnej i bezpiecznej jazdy, przepisów ruchu drogowego, naprawy i konserwacji roweru, skutecznych sposobów zabezpieczania przed kradzieżą, itp.)
  • materiały do realizacji w szkole projektu międzyprzedmiotowego o zrównoważonym transporcie – bogaty pakiet scenariuszy edukacyjnych, których motywem przewodnim jest rower, powiązany z różnymi przedmiotami szkolnymi, zawierający również praktyczne instrukcje działań prorowerowych angażujących dzieci i młodzież (do wykorzystania w całości lub w części); 
  • pomoce dydaktyczne – broszurę, prezentację multimedialną, filmy edukacyjne na temat bezpiecznej jazdy rowerem i inne; 
  • profesjonalne interaktywne narzędzia do przeprowadzenia rowerowego audytu szkoły i okolicy oraz stworzenia rowerowego planu mobilności (internetowy formularz wraz z instrukcjami) – z możliwością otrzymania odpowiednich certyfikatów 
  • bieżące wsparcie merytoryczne dla podjętych działań edukacyjnych oraz przy wprowadzaniu prorowerowych zmian w szkole i jej najbliższym otoczeniu.

Uwaga: bezpłatna realizacja zajęć rowerowych na terenie placówek szkolnych możliwa jest tylko terenie Wrocławia w ramach trwania aktualnej edycji Projektu.
Na pozostałym obszarze kraju - w zależności od możliwości partnerów lokalnych projektu.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w tym roku kontynuujemy wrocławską edycję projektu „Rowerowa Szkoła”, który cieszył się Państwa zainteresowaniem w ubiegłych latach.

W ramach projektu możliwe będzie przeprowadzenie jeszcze w tym roku na terenie Państwa placówek bezpłatnych zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

więcej

link terra