O nas

Operator projektu

Operatorem Projektu Rowerowa Szkoła jest stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.
Realizacja działań lokalnych zajmują się organizacje partnerskie zrzeszone w ogólnopolskiej sieci organizacji rowerowych "Miasta dla Rowerów"

 

Grupy uczestniczące w sieci "Miasta dla Rowerów":

 

Białystok – Rowerowy Białystok: www.rowerowy.bialystok.pl
Bydgoszcz – Bydgoszcz Rowerowa: www.rower.byd.pl
Brzeg – Brzeski Klub „Na Przełaj”: naprzelaj.republika.pl
Gdańsk – Gdańska Kampania Rowerowa: www.rowery.gdansk.pl
Górny Śląsk – Śląska Inicjatywa Rowerowa: rowerowy.slask.pl
Kalisz – Kaliskie Stowarzyszenie Cyklistów: brak strony
Kraków – Krakowska Masa Krytyczna: www.ibikekrakow.com
Lublin – Porozumienie Rowerowe Lublin: www.lublinrowerem.pl
Łódź – Fundacja Normalne Miasto - Fenomen: www.fundacjafenomen.pl
Olsztyn – Rowerowy Olsztyn: www.rowerowy.olsztyn.pl
Poznań – Sekcja Rowerzystów Miejskich: rowerowypoznan.pl
Radom – Bractwo Rowerowe: www.bractworowerowe.ats.pl
Słupsk – Stowarzyszenie Aktywne Pomorze: pomorze.eco.pl
Szczecin – Rowerowy Szczecin: www.rowerowy.szczecin.pl
Toruń – Stowarzyszenie Rowerowy Toruń: www.rowerowytorun.com.pl
Wałbrzych – Stowarzyszenie Rowerowy Wałbrzych: brak strony
Warszawa – Zielone Mazowsze: www.zm.org.pl
Wrocław – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa: www.rowerowy.wroclaw.pl

 

 

O stowarzyszeniu

 

 

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa (WIR) to organizacja działająca w interesie rowerzystów, promująca ruch rowerowy jako istotny element zrównoważonego transportu miejskiego, a także wspaniały sposób na rekreację i turystykę. Swoje działania skupiamy we Wrocławiu, choć nieobce są nam akcje ogólnopolskie i ponadnarodowe. Od 2008 roku zrealizowaliśmy ponad 500 prelekcji w szkołach w całym kraju. Należymy do ogólnopolskiej sieci Miasta dla Rowerów. Więcej o naszych projektach znajdziesz tutaj.

Głównymi celami statutowymi Inicjatywy jest wspieranie rozwoju i promowanie ruchu rowerowego w miastach, podnoszenie świadomości społecznej i edukacja w zakresie kształtowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań transportowych, poszanowania dla środowiska naturalnego, a także przeciwdziałanie dyskryminacji niezmotoryzowanych środków transportu w ruchu miejskim.

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa istnieje formalnie od 19 czerwca 2006 roku. Współtworzą je m.in. uprzedni, najbardziej aktywni współpracownicy Koalicji Rowerowy Wrocław oraz nowe osoby, które na przestrzeni lat dołączyły do organizacji. WIR nawiązuje swoimi działaniami do spuścizny ruchów ekologicznych promujących rowery we Wrocławiu w latach 90. XX wieku.

Najmocniejsze korzenie WIR-u znajdują się w Fundacji EkoRozwoju (wcześniej: Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju) - stąd wywodzą się zarówno ludzie, jak i działania kontynuowane przez WIR. Dzielimy także siedzibę.

link terra