O nas

Projekt "Rowerowa Szkoła" realizowany jest w ramach ogólnopolskiej sieci organizacji rowerowych "Miasta dla Rowerów". Operatorem projektu jest Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.

O sieci Miasta dla Rowerów

Miasta dla Rowerów (MdR) to ogólnopolska sieć organizacji i osób działających na rzecz praw rowerzystów i popularyzacji roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu w mieście i poza nim.

Sieć funkcjonuje od 1995 roku jako dobrowolne porozumienie lokalnych stowarzyszeń, grup nieformalnych oraz pojedynczych osób skupionych wokół realizacji wspólnych celów, a zarazem jako projekt Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego. Od początku 2011 roku Miasta dla Rowerów są ogólnopolskim stowarzyszeniem z siedzibą we Wrocławiu.

Sieć MdR jest rzecznikiem interesu użytkowników rowerów – słabszych (niechronionych) uczestników ruchu. Domagając się ułatwień dla rowerzystów, występujemy także w faktycznym interesie całego społeczeństwa; wzrost ruchu rowerowego przyczynia się do poprawy stanu środowiska oraz zmniejszenia całkowitych (prywatnych, publicznych i zewnętrznych) kosztów transportu. Ułatwienia dla rowerzystów sprzyjają ogólnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i podnoszą jakość życia poprzez zwiększenie wolności wyboru środka transportu i poprawę mobilności wszystkich grup społecznych.

Grupy uczestniczące w sieci "Miasta dla Rowerów":

Białystok – Rowerowy Białystok: www.rowerowy.bialystok.pl
Bydgoszcz – Bydgoszcz Rowerowa: www.rower.byd.pl
Brzeg – Brzeski Klub „Na Przełaj”: naprzelaj.republika.pl
Gdańsk – Gdańska Kampania Rowerowa: www.rowery.gdansk.pl
Górny Śląsk – Śląska Inicjatywa Rowerowa: rowerowy.slask.pl
Kalisz – Kaliskie Stowarzyszenie Cyklistów: www.rowerykalisz.pl
Kraków – Krakowska Masa Krytyczna: www.ibikekrakow.com
Lublin – Porozumienie Rowerowe Lublin: www.lublinrowerem.pl
Łódź – Fundacja Normalne Miasto - Fenomen: www.fundacjafenomen.pl
Olsztyn – Rowerowy Olsztyn: www.rowerowy.olsztyn.pl
Poznań – Sekcja Rowerzystów Miejskich: www.srm.eco.pl
Radom – Bractwo Rowerowe: www.bractworowerowe.ats.pl
Słupsk – Stowarzyszenie Aktywne Pomorze: pomorze.eco.pl
Szczecin – Rowerowy Szczecin: www.rowerowy.szczecin.pl
Toruń – Stowarzyszenie Rowerowy Toruń: www.rowerowytorun.com.pl
Wałbrzych – Stowarzyszenie Rowerowy Wałbrzych: www.rowerowywalbrzych.pl
Warszawa – Zielone Mazowsze: www.zm.org.pl
Wrocław – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa: www.rowerowy.wroclaw.pl


O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa (WIR) to organizacja działająca w interesie rowerzystów, promująca ruch rowerowy jako istotny element zrównoważonego transportu miejskiego, a także wspaniały sposób na rekreację i turystykę. Swoje działania skupiamy we Wrocławiu, choć nieobce są nam akcje ogólnopolskie i ponadnarodowe. Od 2008 roku zrealizowaliśmy ponad 500 prelekcji w szkołach w całym kraju. Należymy do ogólnopolskiej sieci Miasta dla Rowerów. Więcej o naszych projektach znajdziesz tutaj.

Głównymi celami statutowymi Inicjatywy jest wspieranie rozwoju i promowanie ruchu rowerowego w miastach, podnoszenie świadomości społecznej i edukacja w zakresie kształtowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań transportowych, poszanowania dla środowiska naturalnego, a także przeciwdziałanie dyskryminacji niezmotoryzowanych środków transportu w ruchu miejskim.

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa istnieje formalnie od 19 czerwca 2006 roku. Współtworzą je m.in. uprzedni, najbardziej aktywni współpracownicy Koalicji Rowerowy Wrocław oraz nowe osoby, które na przestrzeni lat dołączyły do organizacji. WIR nawiązuje swoimi działaniami do spuścizny ruchów ekologicznych promujących rowery we Wrocławiu w latach 90. XX wieku.

Najmocniejsze korzenie WIR-u znajdują się w Fundacji EkoRozwoju (wcześniej: Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju) - stąd wywodzą się zarówno ludzie, jak i działania kontynuowane przez WIR. Dzielimy także siedzibę.

 
ico
ico restauracje ico bieżacy artykuł
ico łowiska ico imprezy wrześniowe
ico gosp. rybackie ico imprezy pażdziernikowe
link terra