tytul: Bike School – we teach riding a bike, we teach through riding a bike

Idea projektu

odbiorcy

„Rowerowa Szkoła” to projekt edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży liceów, gimnazjów i ostatnich klas szkół  podstawowych.

 

cele

Podstawowymi celami projektu są: promocja codziennej jazdy rowerem wraz z praktyczną podpowiedzią jak to robić bezpiecznie oraz zainicjowanie i wsparcie zmian w szkołach, aby stały się one bardziej przyjazne rowerzystom.

 

istota

Istota projektu polega na ukazaniu odbiorcy szerszego kontekstu powszechnego wykorzystywania roweru, jego oddziaływania na stan środowiska, nasze zdrowie, powszechną mobilność, bezpieczeństwo na drogach, a także wpływu aktywności obywatelskiej rowerzystów na politykę transportową.

 

zrównoważony transport

Rower w projekcie jest motywem edukacyjnym służącym do uświadomienia uczniom ważnych wyzwań XXI wieku, takich jak: kryzys energetyczny, degradacja środowiska czy konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku ze zmianami klimatycznymi. Proponowane działania edukacyjne podporządkowane są promocji idei zrównoważonego transportu w miastach.

 

efekt edukacyjny

Uczestnicy otrzymają szansę zrozumienia podstawowych funkcji systemu transportowego miasta, oddziaływania różnych środków transportu na środowisko i powszechną mobilność oraz jakość naszego życia, ale także zdołają nauczyć się zasad bezpiecznych zachowań komunikacyjnych i poznać w praktyce możliwości oddziaływania obywateli na politykę transportową swojego miasta.

  • przeprowadzenie na terenie szkół prelekcji na temat roli roweru w systemie transportowym nowoczesnego miasta, praktycznych zasad bezpiecznej jazdy i skutecznego zabezpieczania roweru przed kradzieżą (zajęcia trwające 2x45 minut, prowadzone przez doświadczonych edukatorów - praktykujących rowerzystów, będące uzupełnieniem szkolenia na kartę rowerową);
  • przeprowadzenie zajęć praktycznych z doskonalenia jazdy na rowerze przygotowujących do jazdy w warunkach realnego ruchu drogowego (zajęcia 2x 45 prowadzone w niewielkich grupach uczniów posiadających własny rower przez doświadczonych edukatorów - praktykujących rowerzystów, na terenie przyszkolnym lub dla posiadających kartę rowerową w warunkach uspokojonego ruchu drogowego),
  • wizyty mobilnego warsztatu rowerowego „Doktor Bike”, mające na celu przegląd i przygotowanie rowerów posiadanych przez uczniów do jazdy (zajęcia realizowane przez instruktorów w formie zajęć praktycznych 4x45 minut, podczas których uczniowie, przy okazji wspólnej naprawy posiadanego sprzętu, nabywają umiejętności wykonywania prostych napraw i konserwacji roweru),
  • możliwość udziału uczniów w zajęciach warsztatowych o tematyce rowerowej realizowane na terenie Ekocemtrum Wrocław (zajęcia  2x 45 minut lub 4 x 45 minut służą rozwijaniu wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów z zakresu: efektywnej i bezpiecznej jazdy, przepisów ruchu drogowego, naprawy i konserwacji roweru, skutecznych sposobów zabezpieczania przed kradzieżą, itp.)
  • materiały do realizacji w szkole projektu międzyprzedmiotowego o zrównoważonym transporcie – bogaty pakiet scenariuszy edukacyjnych, których motywem przewodnim jest rower, powiązany z różnymi przedmiotami szkolnymi, zawierający również praktyczne instrukcje działań prorowerowych angażujących dzieci i młodzież (do wykorzystania w całości lub w części); 
  • pomoce dydaktyczne – broszurę, prezentację multimedialną, filmy edukacyjne na temat bezpiecznej jazdy rowerem i inne; 
  • profesjonalne interaktywne narzędzia do przeprowadzenia rowerowego audytu szkoły i okolicy oraz stworzenia rowerowego planu mobilności (internetowy formularz wraz z instrukcjami) – z możliwością otrzymania odpowiednich certyfikatów 
  • bieżące wsparcie merytoryczne dla podjętych działań edukacyjnych oraz przy wprowadzaniu prorowerowych zmian w szkole i jej najbliższym otoczeniu.

Uwaga: bezpłatna realizacja zajęć rowerowych na terenie placówek szkolnych możliwa jest tylko terenie Wrocławia w ramach trwania aktualnej edycji Projektu.
Na pozostałym obszarze kraju - w zależności od możliwości partnerów lokalnych projektu

 

O PROJEKCIE

„Rowerowa Szkoła” to ogólnopolski projekt edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży liceów, gimnazjów i ostatnich klas szkół podstawowych.

Podstawowymi celami projektu są: promocja codziennej jazdy rowerem wraz z praktyczną podpowiedzią jak to robić bezpiecznie oraz zainicjowanie i wsparcie zmian w szkołach, aby stały się one bardziej przyjazne rowerzystom. Istota projektu polega na ukazaniu odbiorcy szerszego kontekstu powszechnego wykorzystywania roweru, jego oddziaływania na stan środowiska, nasze zdrowie, powszechną mobilność, bezpieczeństwo na drogach, a także wpływu aktywności obywatelskiej rowerzystów na politykę transportową.

link terra