tytul: Bike School – we teach riding a bike, we teach through riding a bike

Idea projektu

odbiorcy

„Rowerowa Szkoła” to ogólnopolski projekt edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży liceów, gimnazjów i ostatnich klas szkół  podstawowych.

 

cele

Podstawowymi celami projektu są: promocja codziennej jazdy rowerem wraz z praktyczną podpowiedzią jak to robić bezpiecznie oraz zainicjowanie i wsparcie zmian w szkołach, aby stały się one bardziej przyjazne rowerzystom.

 

istota

Istota projektu polega na ukazaniu odbiorcy szerszego kontekstu powszechnego wykorzystywania roweru, jego oddziaływania na stan środowiska, nasze zdrowie, powszechną mobilność, bezpieczeństwo na drogach, a także wpływu aktywności obywatelskiej rowerzystów na politykę transportową.

 

zrównoważony transport

Rower w projekcie jest motywem edukacyjnym służącym do uświadomienia uczniom ważnych wyzwań XXI wieku, takich jak: kryzys energetyczny, degradacja środowiska czy konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku ze zmianami klimatycznymi. Proponowane działania edukacyjne podporządkowane są promocji idei zrównoważonego transportu w miastach.

 

efekt edukacyjny

Uczestnicy otrzymają szansę zrozumienia podstawowych funkcji systemu transportowego miasta, oddziaływania różnych środków transportu na środowisko i powszechną mobilność oraz jakość naszego życia, ale także zdołają nauczyć się zasad bezpiecznych zachowań komunikacyjnych i poznać w praktyce możliwości oddziaływania obywateli na politykę transportową swojego miasta.

 

oferujemy
  • przeprowadzenie na terenie szkół prelekcji na temat roli roweru w systemie transportowym nowoczesnego miasta oraz praktycznych zasad bezpiecznej jazdy (zajęcia prowadzone przez naszych edukatorów – praktykujących rowerzystów – skontaktuj się z naszym edukatorem w swoim mieście);
  • przeprowadzenie zajęć praktycznych z doskonalenia jazdy na rowerze (w niewielkich grupach uczniów posiadających kartę rowerową i własny rower – skontaktuj się z naszym edukatorem w swoim mieście)
  • materiały do realizacji w szkole projektu międzyprzedmiotowego o zrównoważonym transporcie – bogaty pakiet scenariuszy edukacyjnych, których motywem przewodnim jest rower, powiązany z różnymi przedmiotami szkolnymi, zawierający również praktyczne instrukcje działań prorowerowych angażujących dzieci i młodzież (do wykorzystania w całości lub w części);
  • pomoce dydaktyczne – broszurę, prezentację multimedialną, filmy edukacyjne na temat bezpiecznej jazdy rowerem i inne;
  • profesjonalne interaktywne narzędzia do przeprowadzenia rowerowego audytu szkoły i okolicy oraz stworzenia rowerowego planu mobilności (internetowy formularz wraz z instrukcjami) – z możliwością otrzymania odpowiednich certyfikatów
  • bieżące wsparcie merytoryczne dla podjętych działań edukacyjnych oraz przy wprowadzaniu prorowerowych zmian w szkole i jej najbliższym otoczeniu.
  • konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla najaktywniejszych nauczycieli, uczniów, klas oraz wyróżnionych placówek (nagrody: stojaki rowerowe dla szkoły wraz z systemem monitoringu, spotkania i wyjazdy na „mini wyprawy” rowerowe ze znanym podróżnikiem, atrakcyjne akcesoria rowerowe).

O PROJEKCIE

„Rowerowa Szkoła” to ogólnopolski projekt edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży liceów, gimnazjów i ostatnich klas szkół podstawowych.

Podstawowymi celami projektu są: promocja codziennej jazdy rowerem wraz z praktyczną podpowiedzią jak to robić bezpiecznie oraz zainicjowanie i wsparcie zmian w szkołach, aby stały się one bardziej przyjazne rowerzystom. Istota projektu polega na ukazaniu odbiorcy szerszego kontekstu powszechnego wykorzystywania roweru, jego oddziaływania na stan środowiska, nasze zdrowie, powszechną mobilność, bezpieczeństwo na drogach, a także wpływu aktywności obywatelskiej rowerzystów na politykę transportową.

link terra