Nasza oferta

„Rowerowa Szkoła” to ogólnopolski projekt edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży liceów, gimnazjów i ostatnich klas szkół  podstawowych.

Oferujemy:

  • przeprowadzenie na terenie szkół prelekcji na temat roli roweru w systemie transportowym nowoczesnego miasta oraz praktycznych zasad bezpiecznej jazdy (zajęcia prowadzone przez naszych edukatorów – praktykujących rowerzystów – skontaktuj się z naszym edukatorem w swoim mieście);
  • przeprowadzenie zajęć praktycznych z doskonalenia jazdy na rowerze (w niewielkich grupach uczniów posiadających kartę rowerową i własny rower – skontaktuj się z naszym edukatorem w swoim mieście)
  • materiały do realizacji w szkole projektu międzyprzedmiotowego o zrównoważonym transporcie – bogaty pakiet scenariuszy edukacyjnych, których motywem przewodnim jest rower, powiązany z różnymi przedmiotami szkolnymi, zawierający również praktyczne instrukcje działań prorowerowych angażujących dzieci i młodzież (do wykorzystania w całości lub w części);
  • pomoce dydaktyczne – broszurę, prezentację multimedialną, filmy edukacyjne na temat bezpiecznej jazdy rowerem i inne;
  • profesjonalne interaktywne narzędzia do przeprowadzenia rowerowego audytu szkoły i okolicy oraz stworzenia rowerowego planu mobilności (internetowy formularz wraz z instrukcjami) – z możliwością otrzymania odpowiednich certyfikatów
  • bieżące wsparcie merytoryczne dla podjętych działań edukacyjnych oraz przy wprowadzaniu prorowerowych zmian w szkole i jej najbliższym otoczeniu.
  • konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla najaktywniejszych nauczycieli, uczniów, klas oraz wyróżnionych placówek (nagrody: stojaki rowerowe dla szkoły wraz z systemem monitoringu, spotkania i wyjazdy na „mini wyprawy” rowerowe ze znanym podróżnikiem, atrakcyjne akcesoria rowerowe).
link terra