Scenariusze lekcji (projekt międzyprzedmiotowy)

Propozycje scenariuszy edukacyjnych, w których tematyka rowerowa powiązana jest z różnymi aspektami życia i przedmiotami szkolnymi. Mogą służyć do realizacji w szkole projektu międzyprzedmiotowego.

18 marca 2012r.

Zachęcamy do wykorzystania tych narzędzi w Państwa codziennej pracy, bądź potraktowanie ich jako inspirację do tworzenia własnych interesujących lekcji.

Pakiet jest podzielony na 3 części (kroki) - omawiane w nich treści i efekty pracy uczniów uzupełniają się wzajemnie. Należy zatem przyjąć, że poszczególne rozdziały będą realizowane w zaproponowanej kolejności.

 

KROK 1. Rowerzysta się rozgląda. Jakie jest nasze miasto?

11 konspektów zajęć do dowolnego przeprowadzenia w ramach różnych przedmiotów. Do poprawnej realizacji projektu wystarczy przeprowadzenie 3-4 zajęć przewidzianych na tym etapie.

Uczniowie dokonają szeregu obserwacji w terenie oraz analizy dostarczonych materiałów. Grupa zastanowi się nad zależnościami występującymi we współczesnym mieście oraz podsumuje aktualny obraz zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią miejską, ochroną środowiska, bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 1. Transport zrównoważony
 2. Wielkie badanie
 3. Nakładamy binokle(...)
 4. Do czego służy miasto?
 5. Jak Ci się mieszka w mieście?
 6. Policzymy się z samochodami
 7. Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 8. Hałas: Gra z podziałem na role
 9. Co w prasie piszczy?
 10. Moja rowerowa szkoła
 11. Wielki wyścig

 

KROK 2. Rowerzysta ma dobry pomysł! Co proponujemy naszemu miastu?

Warsztaty analizy SWOT służące analizie wszystkich danych zebranych podczas wcześniejszych zajęć oraz wspólnego sformułowania celów i kierunków dalszych działań.

Odbędzie się tu prawdziwa burza mózgów, dzięki której uczniowie wspólnie wypracują listę konkretnych pomysłów na rozwiązania problemów sygnalizowanych podczas wcześniejszych zajęć.

 1. Podsumowujemy i planujemy

 

KROK 3. Rowerzysta zaczyna działać. Jak zmienić nasze miasto?

6 przykładowych scenariuszy zajęć stanowiących rozwinięcia zagadnień, pojawiających się zazwyczaj w efekcie przeprowadzenia KROKU 2.

Ten panel będzie dla uczniów warsztatem aktywności uczniowskiej i obywatelskiej. Uczestnicy wypracują odpowiednie dla siebie sposoby wpływania na otaczającą ich miejską rzeczywistość oraz wypróbują ich zastosowanie w praktyce.

 


Ofertę uzupełnia zbiór scenariuszy zajęć, pozyskanych od znanej czeskiej organizacji z Pragi AUTO*MAT.

Ranking na najlepszy artykuł: Aby wziąc udział w głosowaniu, należy zarejestrować się w seriwisie
22 | 85 | Σ 107
zaglosuj:
zobacz
autor pracy: 1
Kaśka Chrząszcz
1
dolnośląskie
sprawiedliwy@handel.pl
terra ---- DyLu2011--- 1
link terra