tytul: KROK 1.tytul: KROK 3.

KROK 2.

Rowerzysta ma dobry pomysł! Co proponujemy naszemu miastu?

18 marca 2012r.

Ten panel będzie prawdziwą „burzą mózgów”, która przyniesie długą listę konkretnych pomysłów, dotyczących rozwiązania sygnalizowanych wcześniej problemów. Dzięki temu miasto wzbogaci się o młodych, świadomych i aktywnych obywateli, którzy mają chęć dokonania zmian w swoim mieście. Główny na nacisk będzie kładziony na zmiany w sferze transportowej, a konstrukcja zajęć będzie logiczną kontynuacją prac wykonanych podczas panelu nr 1 .

Warsztaty analizy SWOT służące analizie wszystkich danych zebranych podczas wcześniejszych zajęć oraz wspólnego sformułowania celów i kierunków dalszych działań (scenariusz numer 12).

Odbędzie się tu prawdziwa „burza mózgów”, dzięki której uczniowie wspólnie wypracują listę konkretnych pomysłów na rozwiązania problemów sygnalizowanych podczas wcześniejszych zajęć.

scenariusz: KROK 2

Edukacja

  • Rola współczesnej edukacji
  • Projekt międzyprzedmiotowy
  • Nasza propozycja wspólnego zbudowania projektu edukacyjnego „Rowerowa Szkoła”
  • Realizacja cyklu zajęć pt. „Rowerowa Szkoła”
  • Bibliografia konspektów „Rowerowa Szkoła”
TRZY KROKI - pakiet edukacyjny rowerowej szkoły

1. Rowerzysta się rozgląda. Jakie jest nasze miasto

Ten panel zachęci do dokonania szeregu obserwacji w terenie i analizy dostarczonych przez nauczyciela materiałów. Grupa zastanowi się nad zależnościami występującymi we współczesnym mieście oraz podsumuje aktualny stan niektórych zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią miejską. Zadaniem nauczyciela będzie pomoc udzielona grupie w wyselekcjonowaniu komponentów transportowych, które ostatecznie staną się głównym tematem kolejnych zajęć.

2. Rowerzysta ma dobry pomysł! Co proponujemy naszemu miastu?

Ten panel będzie prawdziwą „burzą mózgów”, która przyniesie długą listę konkretnych pomysłów, dotyczących rozwiązania sygnalizowanych wcześniej problemów. Dzięki temu miasto wzbogaci się o młodych, świadomych i aktywnych obywateli, którzy mają chęć dokonania zmian w swoim mieście. Główny na nacisk będzie kładziony na zmiany w sferze transportowej, a konstrukcja zajęć będzie logiczną kontynuacją prac wykonanych podczas panelu nr 1 .

3. Rowerzysta zaczyna działać. Jak zmienić nasze miasto?

Ten panel będzie szkołą obywatelskiej aktywności. Uczniowie wypracują odpowiednie dla siebie narzędzia wpływania na otaczającą ich miejską rzeczywistość oraz wypróbują ich zastosowanie w praktyce. Wybrane zagadnienie będzie ściśle związane z kwestiami omawianymi wcześniej podczas panelu nr 1 i 2.

Ranking na najlepszy artykuł: Aby wziąc udział w głosowaniu, należy zarejestrować się w seriwisie
0 | 4 | Σ 4
zaglosuj:
zobacz
autor pracy: 1
Kaśka Chrząszcz
1
dolnośląskie
sprawiedliwy@handel.pl
terra ---- DyLu2011--- 1
link terra