KROK 1.

Rowerzysta się rozgląda. Jakie jest nasze miasto?

KROK 2.

Rowerzysta ma dobry pomysł! Co proponujemy naszemu miastu?

KROK 3.

Rowerzysta zaczyna działać. Jak zmienić nasze miasto?

Scenariusze lekcji (projekt międzyprzedmiotowy)

Propozycje scenariuszy edukacyjnych, w których tematyka rowerowa powiązana jest z różnymi aspektami życia i przedmiotami szkolnymi. Mogą służyć do realizacji w szkole projektu międzyprzedmiotowego.

Nasza oferta

„Rowerowa Szkoła” to ogólnopolski projekt edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży liceów, gimnazjów i ostatnich klas szkół  podstawowych.

Prezentacje

Prezentacja przygotowana z myślą o przeprowadzeniu dwóch 45-minutowych prelekcji w szkołach przez edukatorów – rowerzystów z organizacji rowerowych.

prezentacje z konferencji w 2015r.

Schneider O. Szkolenie dorosłych do jazdy rowerem we Francji

Bezpieczeństwo rowerzysty

Program zajęć praktycznych

Rowerowy Olsztyn

Mirosław Arczak: Doświadczenia i dobre praktyki w zakresie działań edukacyjnych oraz współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem rowerzystów.

Cykloedukacja

Miłosz Tatara: Edukacja ekologiczna młodych krakowian z zakresu zrównowazonego transportu

link terra